PRZYSIĘGA DOJO

 

 

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała do osiągnięcia pewnego niewzruszonego ducha.

2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.

4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.

6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.

7. Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć do poznania prawdziwego znaczenia drogi która obraliśmy.

Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.

 

 

Przysięga Dojo w języku japońskim

 
 
 

 

 
© KSW KYOKUSHIN