Rekrutacja

Karate istnieje po to,
by kształtować ducha
i trenować ciało.

• poprawia sprawność

• koryguje wady postawy

• rozwija siłę i pewność siebie

• uczy koncentracji

Zapisz się

Treningi

Regulamin

Obozy letnie

Obozy zimowe

Zachęcamy dzieci i rodziców do uczestnictwa w letnich i zimowych obozach sportowo-rekreacyjnych!

• doskonała atmosfera

• sprawdzone lokalizacje

• profesjonalna opieka

• zabawa i rekreacja

Zapisz się

Kyokushin Cup

Kyokushin Cup 7

Cykliczna Międzynarodowa Gala Sportów Walki KYOKUSHIN CUP w doskonałej oprawie oraz walkami EXTRA FIGHTS z udziałem wyśmienitych zawodników z Polski i świata

Galerie

Ostatnio dodane

Jeśli zrobiłeś ciekawe zdjęcia dotyczące klubu i klubowiczów na zawodach lub treningach, podziel się nimi z nami!

Share

  Tym adresem chcesz się podzielić

  Adresat (wymagane)

  Twoje imię (wymagane)

  Twój e-mail (wymagane)

  Komentarz

  Dzieci

  Sporą grupę uprawiającą karate stanowią dzieci, które nie przekroczyły jeszcze dziesiątego roku życia, i jakże liczna na treningach – młodzież. Często wiec ludzie dorośli, niewtajemniczeni w arkana dalekowschodnich sztuk alki, zadają sobie pytanie czy dla młodych kyokushin jest dyscyplina bezpieczną. Nic dziwnego. Ciągle przecież sztuka karate kojarzy się większości społeczeństwa z przemocą, a nawet z agresją.

  Z cała pewnością jest to jednak niewłaściwe pojmowanie przesłania tej sztuki walki. Potwierdzić to mogą ci rodzice, których dzieci trenują karate. Niejednokrotnie potwierdzają oni, że dzięki kyokushin ich pociechy nie tylko stają się bardziej otwarte na innych ludzi, spokojniejsze, bardziej wierzące w siebie, a nawet lepiej radzą sobie z obowiązkami szkolnymi. Każdy z uczestników zajęć karate może dodatkowo uczestniczyć w obozach zimowych i letnich, weeknd’owych seminariach szkoleniowych, zawodach sportowych i okolicznościowych piknikach organizowanych przez instruktorów klubu.

  Pomijając aspekt zdrowotny treningów kyokushin, na plan pierwszy wysuwają się zagadnienia wychowawcze. Karate bowiem nierozerwalnie związane jest z duchowością i filozofią Dalekiego Wschodu, a co za tym idzie zasadami taoistycznych i konfucjańskich nauk: uprzejmości wobec bliźnich, szacunku dla rodziców i osób starszych, sumienności w wykonywaniu powierzonych prac oraz powstrzymywania się od gwałtowności. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie – czy przykładowo ośmiolatek jest w stanie zrozumieć te zasady i stosować je w codziennym życiu. Okazuje się, że jest to możliwe.

  Po pierwsze cały ceremoniał treningów karate, ukłony przed mistrzem i partnerem, chwile medytacji, chóralne wypowiadanie przysięgi Dojo sprawiają, że młody człowiek wyczuwa panującą na sali atmosferę niezwykłości. To właśnie między innymi powoduje, iż dziecko czuje się niejako zobowiązane do poważnego traktowania poleceń trenera – nie robiąc tego na zasadzie przymusu, lecz z własnej woli. Inna rzecz, że treningi karate z dziećmi nie zawierają wiele elementów kyokushin. Stanowią raczej formę zabawową gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej, zdrowego współzawodnictwa, które najmłodsi tak lubią.

  Kolejna zaletą kyokushin jest wyrabianie u dziecka wiary we własne siły na zasadzie  „możesz, jeśli tego naprawdę chcesz”. Dzięki temu najmłodsi uczą się koncentracji, pokonywania znużenia i zmęczenia. Każdy zaś sukces powoduje u nich poczucie zadowolenia z siebie i wykonanej pracy.

  Samoobrona jest często pierwszym powodem, dla którego rodzice zapisują dzieci na karate. A powinna być ostatnim. Ta sztuka walki jest przede wszystkim katalizatorem dla ukształtowania u nastolatka pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, spokoju i koncentracji.

  Najpierw młody karateka staje twarzą w twarz z przeciwnikiem. Nowi uczniowie ustawiają się w parach i jeden ćwiczy opanowanie, podczas gdy drugi trenuje tradycyjny okrzyk bojowy i z bezpiecznego dystansu markuje uderzenie w kierunku twarzy partnera. Większość początkujących jest wtedy spięta. Denerwują się przy każdym okrzyku, lecz w miarę jak mijają tygodnie ćwiczeń, uczą się stać spokojnie w obliczu takiego „zagrożenia”. Jest to znane jako zachowanie spokoju podczas burzy. Sztuki walki są praktycznym kursem treningu stanowczości. Niektórzy psychiatrzy zalecili nawet trening pacjentom, którym brakuje właśnie tej cechy charakteru.

  Z biegiem czasu rodzice odkryją , że karate przyczynia się do rozwoju umiejętności stawiania i osiągania celów. Właściwe dojo (miejsce ćwiczeń) jest środowiskiem gdzie przekazuje się pozytywne wzorce zachowań. Uczniowie trenują, by poprawić swoje umiejętności. Znajdziemy tutaj zarówno dzieci w wieku sześciu, siedmiu lat, które zapamiętały już setki ruchów, jak i czasami młodą mamę, która przełamując stereotyp, trenuje razem z córką. Często trening podejmują osoby o wysokich pozycjach społecznych i zawodowych, które zrzucają swój służbowy garnitur i wkładają kimono, aby zgubić kilka kilogramów. Trenują również osoby upośledzone, które poprzez trening sztuk walki pokonują swoje inwalidztwo. Sale sztuk walki są miejscami, gdzie zwyczajni ludzie stają się niezwykłymi poprzez nadzwyczajną determinację.

  W przeciwieństwie do gier zespołowych, gdzie nie każde dziecko może brać czynny udział w zajęciach, w sztukach walki nie ma pojęcia pierwszego składu i nie grozi dziecku siedzenie na ławce rezerwowych. Karate pozwala osiągać każdemu najwyższy poziom wtajemniczenia fizycznego i duchowego. Jest to sport indywidualny, zaspakajający dziecięcą  potrzebę przynależności do grupy. Treningi wzmacniają u nich związki z grupą poprzez mistykę, towarzyszącą treningowi. Sprzyja to poczuciu bycia wyjątkowym i stanowienia części czegoś niezwykłego. Do poczucia, że należą do grupy praktykującej sztukę walki, dochodzi zabezpieczenie przed wdaniem się dziecka w czynności negatywne.

  Treningi karate pomagają dzieciom w szkolnej nauce. „Oceny mojego syna uległy wspaniałej poprawie – mówi jedna z matek – Marek miał trudności z czytaniem i myślę, że karate było czynnikiem pomagającym mu skoncentrować się w szkole”.Koncentracja jest niewątpliwie produktem ubocznym karate. Tradycyjny trening kata jest lekcją samokontroli. Kontrola fizyczna i psychiczna jest trudna ze względu na intensywność wymaganego skupienia. Utrzymywanie niskiej pozycji, pamiętanie każdego skomplikowanego ruchu i wykonanie go z siłą wymaga zaangażowania całego ciała i umysłu.

  Karate oferuje jasne oceny rozwoju, których brakuje w innych współczesnych zajęciach. Rozpoczęcie treningu sztuk walki jest ważną częścią stawania się dorosłym i dostosowania do życia w dzisiejszych warunkach społecznych.

       Odmiennie niż w grach zespołowych ten sukces może być osiągnięty na drodze indywidualnej pracy. Każde dziecko widzi rezultat własnego wysiłku. Nie jest on podkreślany ani osłabiany grupowym wysiłkiem. Wyższe stopnie karate są przyznawane na drodze zdawania formalnego testu przeprowadzanego w określonych odstępach czasu. Po dwóch lub trzech latach treningu ćwiczący mogą już wchodzić w stan medytacji podczas wykonywania kata. Chociaż uczą się form ruchów świadomie, w wyższych stadiach treningu kata są wykonywane już podświadomie.

             To stwierdzenie odpowiada temu, co naukowcy uważają za przełączenie funkcji lewej na prawą półkulę mózgową. Mówi się, że lewa półkula mózgu jest odpowiedzialna za logiczną, świadomość, „biurokratyczną stronę”, podczas gdy prawa jest uważana za bardziej twórczą i płynną.Może to wytłumaczyć tradycyjne powiązanie pomiędzy medytacją zen i sztukami walki. Karate na wyższym poziomie można porównać z medytacją w ruchu.

  Karate jest podobne do baletu ze względu na podobne wymagania względem koordynacji ruchowej. Zarówno górna jak i dolna część ciała musi wykonywać zawiłe, skoordynowane ruchy. „Zacząłem uczyć moje dziecko sztuki walki, gdy miało niecałe cztery lata – mówi psychiatra dr Jilberts Lewis – Rozwój neurologiczny w tym wieku jeszcze występuje i czuję, że lekcje karate, gimnastyki lub tańca są pomocne.” Brak koordynacji ruchowej u dzieci może znaleźć najlepsze lekarstwo dla rozwinięcia równowagi i płynności ruchów właśnie w sztukach walki.

  Pojemność płuc jest również powiększana poprzez trening sztuki walki. Tętno w treningu kata w karate są porównywalne do występującego przy bieganiu. Maksymalne wartości tętna mogą być osiągane podczas walk treningowych. Przeciwnie do tego, co rodzice mogli by sądzić, trening sztuk walki nie przygotowuje dzieci na otwartą rozgrywkę z zaczepnym dzieckiem. Powoduje raczej wygaszenie sygnałów prowokujących agresję. Sztuki walki uczą patrzeć przeciwnikowi w oczy. Sparing uczy kontroli oddechu. Doskonalenie poruszania się pozycjach jest integralną częścią rozwijania równowagi, siły i szybkich przemieszczeń.

  Treningi prowadzone są przez odpowiednio wyszkoloną kadrę instruktorską i trenerska. Instruktorzy uczą dzieci podstawowych ćwiczeń gimnastycznych przewidzianych w programie nauczania wychowanie fizycznego w szkole podstawowej. Prowadzący zwracają uwagę na podnoszenie sprawności fizycznej oraz prawidłową postawę dziecka. Duży nacisk kładą na dyscyplinę i systematyczność, cechy które pozwalają osiągnąć lepsze wyniki również w innych dziedzinach np. w szkole. Treningi dla dzieci mają na celu rozwój wszystkich cech motorycznych, naukę technik karate, form kata oraz walki. Instruktorzy pracują nad poprawą koncentracji i samodyscypliny u dzieci. Pomagają w przezwyciężaniu lęków, stresów i zahamowań poprzez udział w egzaminach na stopnie szkoleniowe, a także starty w zawodach.

  Reasumując karate kyokushin wpływa wszechstronnie na rozwój ludzkiego ciała, a harmonie ruchu można zaobserwować w każdym elemencie ćwiczonych elementów technicznych. Dlatego też można uznać sztuki walki, a w nich karate, jako świetne niezbędne narzędzie w rozwoju, kształtowaniu osobowości i sprawności młodego człowieka.